Slovakia Feedback form

Aby sme vám mohli poskytovať tie najlepšie služby ako odpoveď na vašu správu, prosíme vás o vyplnenie tohto formulára ankety o výrobku so všetkými potrebnými informáciami pre prípad, že vás budeme musieť kontaktovať.

Spoločnosť FRONERI použije vaše osobné údaje na účely odpovedania na vaše otázky a sťažnosti.
Spoločnosť Froneri bude vaše osobné údaje spravovať v súlade s platnými zákonmi a podľa popisu uvedeného v časti Politika súkromia.

Máte práva vzťahujúce sa na vaše osobné údaje, ako je právo na prístup, opravenie, vymazanie a obmedzenie alebo namietanie spracovania vašich osobných údajov tak, ako je opísané v časti Politika súkromia.

 
 
Prosím prepíšte text v obrázku