Poland feedback form

W odpowiedzi na Państwa wiadomość, aby zapewnić Państwu najlepszą obsługę  i na wypadek, gdybyśmy musieli ponownie skontaktować się z Państwem prosimy o wypełnienie niniejszego formularza -zapytania o produkt.

FRONERI jest odpowiedzialny za wykorzystanie danych osobowych i zobowiązuje się do zachowania ich poufności oraz do wykorzystywania ich wyłącznie do celów zarządzania zapytaniami i skargami. W szczególności nie będą wykorzystywane do żadnej komunikacji, ani kampanii reklamowej, ani też nie będą udostępniane poza FRONERI.
Przetwarzanie danych nastąpi zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych.

Zgodnie z przepisami mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania i wycofania swoich danych na podstawie pisemnego żądania za pomocą poniższego okna.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych:
Oświadczam, że zapoznałem się z notą doradczą w sprawie prywatności i wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów niniejszej usługi i do wypełnienia zobowiązań prawnych

 
 
Prosimy wprowadić kod weryfikacyjny poniżej.