Latvia Product Feedback Form

Lai nodrošinātu jums labākos pakalpojumus atbildē uz jūsu vēstuli, laipni lūdzam sniegt šajā produkta pieprasījuma veidlapā visu nepieciešamo informāciju gadījumam, ja mums nepieciešams vēlreiz ar jums sazināties.

FRONERI izmantos jūsu personas datus, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu un izskatītu sūdzības.
Froneri pārvaldīs jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un mūsu Privātuma politikā aprakstītajiem noteikumiem.

Saistībā ar jūsu personas datiem jums pienākas noteiktas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt datiem, labot un dzēst datus, aizliegt vai iebilst jūsu personas datu apstrādei atbilstoši tam, kā tas aprakstīts mūsu Privātuma politikā.

 
 
Lūdzu, ievadiet zemāk kontroles kodu.