Återkopplingsformulär

För att kunna ge dig bästa möjliga service som svar på ditt meddelande ber vi dig fylla i detta frågeformulär om produkten med all nödvändig information ifall vi behöver kontakta dig.

FRONERI använder dina personuppgifter för att besvara din förfrågan och hantera klagomål.
Froneri hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag och vår integritetspolicy.

Du har rättigheter som hänför sig till dina personuppgifter, såsom rätten att få tillgång till, korrigera, radera och begränsa eller motsätta dig hantering av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

 
 
Vänligen skriv bokstäverna ovan I fältet nedan