Da bismo kao odgovor na vašu poruku mogli da vam pružimo najbolju uslugu, popunite ovaj obrazac za upite o proizvodu sa svim potrebnim informacijama za slučaj vas moramo ponovo kontaktirati.

FRONERI će koristiti vaše lične podatke za odgovor na vaše pitanje i rešavanje pritužbi.
FRONERI će upravljati sa vašim ličnim podacima u skladu sa primenljivim zakonom, kako je dalje opisano u našim Pravilima privatnosti.

Vezano za vaše lične podatke imate pravo da pristupite, ispravite, obrišete i ograničite ili prigovorite na obradu vaših ličnih podataka, kako je opisano u našim Pravilima privatnosti.

 
 
Molimo unesite slova ispod